Digitální dodekafonik  v. 1.1
(pomocník neschopného dodekafonického skladatele)

V hluboké tvůrčí krizi stiskni tlačítko   a získáš sekvenci tónů pro další práci.


Nastavení parametrů
Zadej požadovaný počet variací, jinak bude zvolen náhodný počet v rozsahu 1-50: 

Povolit transpozice: 

Povolit inverze: 

Povolit raky: 

Zadej tón, který bude osou inverze (např. c, cis,d...ais nebo 1, 2...12), jinak bude použit 1. tón řady: 


Copyright Michal Janošík, 2004