Digitální kontrapunktik  v. 0.5
(pomocník neschopného studenta vokálního kontrapunktu)

Nastav potřebné parametry a 
nebo vyzkoušej rovnou 

Cantus firmus

Modus:     Plagální modus:  

První tón nápěvu:  

Převodní tón:     (ve frygickém modu je umístěn opačně)

Ambitus:  

Po skoku vždy stupňovitě obrátit pohyb:  

Max. počet spodních vrcholů:  

Rozšířit nápěv směrem dolů o:  

Délka cantu firmu:  

Klíč:     *

Oktávová poloha:     (oktávová poloha je určena podle spodní finály) *

* Pokud se nezobrazí některé noty, změňte oktávovou polohu nebo klíč (byly vygenerovány noty mimo zobrazitelný rozsah notové osnovy).


Tříhlas 1:1


Použít vlastní cantus firmus:   (je nutno zadat regulérní cantus firmus se začátkem na I. nebo V. stupni, stupňovitě vedeným převodním tónem a zakončením na finále)
Výběr harmonického materiálu:     (nemá vliv na první a poslední souzvuk)

Zakázat opakování tónů:  

Obrátit směr pohybu po skocích (stupňovitě):  

Zakázat quinty battuty mezi krajními hlasy:  

Zakázat ottavy a quinty battuty (všude):  

Zakázat skryté kvinty mezi krajními hlasy:   (nechat, je-li plný akord, protipohyb ve středním hlase a stupňovitý pohyb v horním hlase)

  Použít předchozí cantus firmus  

Copyright Michal Janošík, 2009