Stupnice


1   Zadejte stupnici:


vzestupně sestupně

od:

#/b:

druh:

okt. poloha:

durová přirozená od c1


Test: stupnice


?


Test zahájíte tlačítkem Spustit test!2   Doplňte chybějící posuvky:

(pro výběr posuvky klikejte na noty nebo použijte roletky!)


c d e f g a h c


3   Zkontrolujte svou odpověď:


Zadejte odpověď!


Nastavení programu:

(obnoví všechna výchozí nastavení)

Volba klíče:

houslový (g) basový (f) altový (c)

Náhodný výběr stupnic:

všechny přirozené harmonické a melodické církevní chromatické pentatonické

Obtížnost

jen od bílých kláves

generovat stupnice jen od tónů v jednočárkované oktávě

Povolit vyskakovací hlášky:

oznámení "Vaše odpověď je správná!"


Průběh testu: