Na začátek

Přípravný kurz 2019/2020


Níže uvedené testy slouží k procvičování učiva hudební teorie. Otázky se ukazují v nahodilém pořadí, po dokončení testu se ukáže vyhodnocení včetně správných odpovědí. Test je možné vypracovat i vícekrát.


Stupnice

Test 1 – předznamenání durových stupnic

Test 2 – předznamenání mollových stupnic

Test 3 – poznávání druhů stupnic (obtížnost 1)

Test 4 – poznávání druhů stupnic (obtížnost 2)


Intervaly

Test 1 – odvozování čistých intervalů

Test 2 – odvozování velkých intervalů

Test 3 – odvozování všech druhů intervalů (od bílých kláves)

Test 4 – poznávání intervalů (obtížnost 1)

Test 5 – poznávání intervalů (obtížnost 2)


Akordy

Test 1 – poznávání kvintakordů (obtížnost 1)


Rytmus a metrum

Test 1 – sčítání rytmických délek (obtížnost 1)

Test 2 – sčítání rytmických délek (obtížnost 2)

Test 3 – počítání délky taktů (obtížnost 1)

Test 4 – počítání délky taktů (obtížnost 2)


Tempová označení (revize M. Janošík)

Dynamická znaménka (stručný přehled – neznámý autor)



1. ročník HTE


Test 1 – všeobecná hudební nauka (Google)

Test 2 – intervaly, akordové značky (Google)


Učební materiály

Harmonie (DUM 1. ročník)

Akordové značky (Mgr. F. Mixa, stejný text je obsažen v novém vydání ABC hudební nauky L. Zenkla)

Tempová označení (revize M. Janošík)

Dynamická znaménka (stručný přehled – neznámý autor)



2. ročník HTE


Test 1 – hudební formy (základní pojmy, tematická práce)

Test 2 – hudební formy (základní pojmy, tematická práce, malé formy)

Kdo ještě nemá, tak prosím dodatečně vypracujte testy 3 a 4:

Test 3 – hudební formy (základní pojmy, tematická práce)

Test 4 – celkový souhrn učiva, rozbor ukázky


Témata ke klasifikaci (leden 2020)

Sextakordy

Odvozování akordů: D7, DS7, S+7, mimotonální (D7) a (DS7)

Diatonická modulace (do blízkých/vzdálených tónin, se zprostředkující tóninou, s enharmonickou záměnou

+ dopsat a odevzdat poslední práci a DÚ (číslované basy Kofroň str. 30–31/2–5).


Hudební formy: základní pojmy, tematická práce, perioda, neperiodická věta, dvojperioda, malé a velké formy, rondo (jen malé barokní a velké klasické) + kontrapunktické variace (jen passacaglia a ciaccona)


Harmonický rozbor Beethovenovy sonáty c moll op. 13 (začátek)



3. ročník HTE


Kdo chyběl v hodině, tak prosím dodatečně vypracujte opakovací test z HF:

Test 1 – 29. 11. 2019 – hudební formy (základní pojmy, tematická práce)


Test 2 – 10. 1. 2020 – harmonie, notový příklad k testu č. 2

Test 3 – 10. 1. 2020 – sonátová forma


Témata ke klasifikaci (leden 2020)

Odvozování akordů a rozvody: D7, DS7, S+7

Mimotonální akordy: (D7) a (DS7)

Akordy chromatické terciové příbuznosti (= chromatické medianty, I. a II. kategorie)

Alterované akordy: F, L, N6, akord zvuk. shodný s D7, zvětšený 43 (tristan.), zmenšený septakord, „smetanovská” D

Modulace: diatonická, chromatická, enharmonická, pomocí N6

+ dopsat a odevzdat poslední práci a DÚ (číslované basy Kofroň str. 42/1, 2)

Pracovní sešit do harmonie (cvičení – J. Kofroň)


Témata z hudebních forem: sonátová forma, rondo


Harmonie (výpis podle starých maturitních otázek).

Hudební formy




4. ročník HTE


Test 1 – sonátová forma

Test 2 – fuga, notový příklad k testu

Test 3 – rondo (mat. otázka č. 6)

Test 4 – opera (mat. otázka č. 10)

Test 5 – symfonie (mat. otázka č. 11)

Test 6 – svita (mat. otázka č. 2)


Hodnocení výkonu u maturitní zkoušky – doporučuji přečíst :-)


Maturity


Seznam maturitních otázek z HTE (2019)

Osnova maturitních otázek z HTE (2019)

Noty v PDF s vypsanými rozbory a poznámkami: 06 07 08 12 20

Aktualizované výpisky k maturitním otázkám: 06 07 08 nebo všechny z minulého roku (práce studentů, něco jsem opravil, ale chtělo by ještě doladit).


Všechny notové příklady k maturitě 2019 (bez poznámek, jen noty)


Učební materiály do Hudebních forem

Učební materiály do Kontrapunktu – rozpracováno (text je [skoro] kompletní, postupně doplním notové příklady).



5. ročník PTH


Stáhněte a nainstalujte si tyto programy:

MuseScore – zelené tlačítko „Volné stažení”

Audacity – odkaz pod nadpisem DOWNLOAD / Audacity Windows Installer

Studio One – na e-shopu vložit do košíku jako při nákupu, cena se ukáže 0. Vyžaduje registraci na platnou e-mailovou adresu, při spuštění ji pak program vyžaduje.

LMMS – modrý obdélník vpravo (Windows 64-bit LMMS 1.2.0)


1. pololetí
Termíny konzultací pro studenty KFV: 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12. a 17. 1. v 11,50 hod. na č. 237.


(MuseScore)

1) Notografický přepis skladby: předloha, vzhled výsledné práce. Stačí 2 strany podle předlohy. Část hudby se v árii opakuje, takže použijte Ctrl+C a Ctrl+V.

2) Vytvoření čistého notového papíru: vzhled výsledné práce, návod.

3) Zapsání harmonické kadence, její aranžmá pro sbor, transpozice a vytvoření partů: vzhled výsledné práce, návod.

4) Transkripce audionahrávky podle sluchu do notového zápisu v MuseScore: materiál. Použijte program Audacity pro přehrávání nahrávky od konkrétního místa, mezerník funguje jako Play/Stop. V MuseScore zapište do 1 notové osnovy 1. sloku zpěvu s textem (Ctrl+L) + akordové značky nahoře (Ctrl+K). Na začátku uveďte i melodii klavírní předehry (malými notičkami). Zpěvní text se dá snadno dohledat i na internetu.


(Audacity)

5) Hudební puzzle (složení rozstříhané nahrávky): materiál (nutno rozbalit ze ZIPu), návod.

6) Jednoduchý střih nahrávky: materiál, návod.

7) Vytvoření kánonu z jednohlasé nahrávky písně: materiál, ukázka hotové práce, návod.

8) Transkripce audionahrávky do notového zápisu: materiál, návod.


(Presonus Studio One)

9) Pokročilý střih nahrávky (klavír): materiál, návod.

10) Další střih nahrávky (klarinet): materiál, návod.


Ostatní úkoly budu průběžně doplňovat podle aktuálního průběhu výuky.

Akustika a digitalizace zvuku – učební texty (M. Janošík)

Test č. 1 – základní pojmy z akustiky a zvukové techniky




2. pololetí
Termíny konzultací pro studenty KFV: 28. 2., 27. 3., 24. 4., 22. 5. a 5. 6. v 11,50 hod. na č. 237.


(Presonus Studio One)

11) Střih a smíchání vícestopé nahrávky (skladba pro klavír snímaná 4 mikrofony): materiál v souboru ZIP, návod.

12) Synchronizace nahrávky s MIDI a vytvoření doprovodu: materiál, návod.


(LMMS)

13) Používání VST pluginů: materiál (šablona), pluginy – hoboj, klavír (833 MB), klavír 2 (menší, ale méně kvalitní klavír – pokud by byl problém s velikostí toho předchozího), návod.

14) Aranžmá jednoduché skladbičky: noty, zvuková banka, návod, příklad hotové práce (hudebně si to samozřejmě udělejte podle svého vkusu).



5. ročník HTE


Učební materiály – str. 8–16 (chromatika), str. 29–34 (atonalita, serijní a seriální techniky)

Test 10. 1. 2020 – chromatika


Tristan a Isolda - harmonický rozbor posledních 7 taktů.



Obor skladba


Kompoziční techniky hudby 20. století – učební texty, rozpracováno (M. Janošík)

Absolventské otázky pro KOM – otázky se stručnou osnovou a výpisky


Akustika a digitalizace zvuku – učební texty (M. Janošík)

Digitální kontrapunktik – program pro tvorbu cantu firmu a 3hlasého vokálního kontrapunktu 1:1 (vlastní výtvor – 2009)


Skripta harmonie (p. prof. F. Mixa)


Užitečné věci


MuseScorevýborný notografický software zdarma (freeware)! Český překlad (osobně jsem provedl jeho kompletní korekturu) doporučuji aktualizovat přímo v programu – Úpravy / Nastavení... / Obecné / Aktualizovat překlady (Čeština => Aktualizovat)

Základy notografie – pravidla správného notového zápisu

Čistý notový papír (A4, 12 notových osnov, PDF)


Sbírka nejčastěji zhudebňovaných latinských textů s českým překladem

Text latinského ordinaria s vyznačenými přízvuky


Skripta základů hudební teorie (z Konzervatoře JJ)

Skripta teorie jazzu

Dějiny hudby v kostce – VELMI stručný přehled DH

Hudební teorie (odkaz na odborné www stránky)

Stránky o akustice (seminární práce)

Hudební slovník – překlady odborných hudebních termínů do dalších jazyků (I, A, N, F, R)


Kontakt


Jarní idylka

Lyrické zamyšlení skladatele nad krásami jarní přírody...


E-mail: michal.janosik@volny.cz