Konzervatoř

1.AB HTE


Domácí úkol z 30. 4. 2019 – přísné a volné spoje. Prosím vytisknout a vypracovat č. 1–4

Poslední cvičení + dokončení za DÚ (červen) zde. PDF verze zde.


Zadání je vytvořeno v MuseScore
Vypracované úkoly mi prosím posílejte na: michal.janosik@volny.cz


Test 1 – intervaly, akordové značky (Google)


Učební materiály do harmonie (1. ročník)

Akordové značky (autor: p. prof. F. Mixa, stejný text je obsažen v novém vydání ABC hudební nauky)

Tempová označení (revize M. Janošík)

Dynamická znaménka (stručný přehled – neznámý autor)
2.AB HTE


Domácí úkol č. 1 – přísné spoje v těsné harmonii + D7. PDF verze zde.

Domácí úkol č. 2 – přísné spoje v těsné harmonii + klamný závěr a D7. PDF verze zde.

Domácí úkol č. 3 – dokončení příkladu z hodiny. PDF verze zde.

Domácí úkol č. 4 – sekvence. Pokud máte nejnovější verzi MuseScore 3, pak stahujte zde. PDF verze zde.

Domácí úkol č. 5 – další sekvence + sekvence (D7). Pro nejnovější verzi MuseScore 3 stahujte zde. PDF verze zde.


Všechna následující cvičení jsou zapsána v MuseScore 3, v nižší verzi je neotevřete. Je proto nutné provést upgrade programu na poslední verzi. Odkaz na stažení najdete níže.

Domácí úkol č. 6 – chorál podle J. S. Bacha. Pro MuseScore 3.0 nebo vyšší! PDF verze zde.

Domácí úkol č. 7 – rozvody D7 v PDF (nutno vytisknout).

Zadání je vytvořeno v MuseScore
Vypracované úkoly mi prosím pošlete na: michal.janosik@volny.cz


Test 1 – všeobecná hudební nauka (Google)

Test 2 – hudební formy (Google)

Test 3 – hudební formy (Google)


Učební texty do harmonie

Učební materiály do harmonie (1. ročník)

Učební texty do hudebních foremHarmonický rozbor Beethovenovy sonáty c moll op. 13 (začátek)

Pracovní sešit do harmonie (cvičení – J. Kofroň)3.AB HTE


Test 29. 11. 2019 – hudební formy (Google)4.A HTE


Hodnocení výkonu u maturitní zkoušky – doporučuji přečíst :-)


Maturity


Seznam maturitních otázek z HTE (2019)

Osnova maturitních otázek z HTE (2019)

Noty v PDF s vypsanými rozbory a poznámkami: 06 07 08 12 20

Aktualizované výpisky k maturitním otázkám: 06 07 08 nebo všechny z minulého roku (práce studentů, něco jsem opravil, ale chtělo by ještě doladit).


Všechny notové příklady k maturitě 2019 (bez poznámek, jen noty)


Učební materiály do Hudebních forem

Učební materiály do Kontrapunktu – rozpracováno (text je [skoro] kompletní, postupně doplním notové příklady).5.ABK PTH


Stáhněte a nainstalujte si tyto programy:

MuseScore – zelené tlačítko „Volné stažení”

Audacity – odkaz pod nadpisem DOWNLOAD / Audacity Windows Installer

Studio One – na e-shopu vložit do košíku jako při nákupu, cena se ukáže 0. Vyžaduje registraci na platnou e-mailovou adresu, při spuštění ji pak program vyžaduje.

LMMS – modrý obdélník vpravo (Windows 64-bit LMMS 1.2.0)


1. pololetí
Termíny konzultací pro studenty KFV: 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12. a 17. 1. v 11,50 hod. na č. 237.


(MuseScore)

1) Notografický přepis skladby: předloha, vzhled výsledné práce. Stačí 2 strany podle předlohy. Část hudby se v árii opakuje, takže použijte Ctrl+C a Ctrl+V.

2) Vytvoření čistého notového papíru: vzhled výsledné práce, návod.

3) Zapsání harmonické kadence, její aranžmá pro sbor, transpozice a vytvoření partů: vzhled výsledné práce, návod.

4) Transkripce audionahrávky podle sluchu do notového zápisu v MuseScore: materiál. Použijte program Audacity pro přehrávání nahrávky od konkrétního místa, mezerník funguje jako Play/Stop. V MuseScore zapište do 1 notové osnovy 1. sloku zpěvu s textem (Ctrl+L) + akordové značky nahoře (Ctrl+K). Na začátku uveďte i melodii klavírní předehry (malými notičkami). Zpěvní text se dá snadno dohledat i na internetu.


(Audacity)

5) Hudební puzzle (složení rozstříhané nahrávky): materiál (nutno rozbalit ze ZIPu), návod.

6) Jednoduchý střih nahrávky: materiál, návod.

7) Vytvoření kánonu z jednohlasé nahrávky písně: materiál, ukázka hotové práce, návod.

8) Transkripce audionahrávky do notového zápisu: materiál, návod.


(Presonus Studio One)

9) Pokročilý střih nahrávky (klavír): materiál, návod.

10) Další střih nahrávky (klarinet): materiál, návod.


Ostatní úkoly budu průběžně doplňovat podle aktuálního průběhu výuky.

Akustika a digitalizace zvuku – učební texty (M. Janošík)

Test č. 1 – základní pojmy z akustiky a zvukové techniky
2. pololetí
Termíny konzultací pro studenty KFV: 28. 2., 27. 3., 24. 4., 22. 5. a 5. 6. v 11,50 hod. na č. 237.


(Presonus Studio One)

13) Střih a smíchání vícestopé nahrávky (skladba pro klavír snímaná 4 mikrofony): materiál v souboru ZIP, návod.

14) Synchronizace nahrávky s MIDI a vytvoření doprovodu: materiál, návod.


(Presonus Studio One + MuseScore)

15) Transkripce audionahrávky do notového zápisu (č. 2): materiál, návod.


(LMMS)

16) Používání VST pluginů: materiál (šablona), pluginy – hoboj, klavír (833 MB), klavír 2 (menší, ale méně kvalitní klavír – pokud by byl problém s velikostí toho předchozího), návod.

17) Aranžmá jednoduché skladbičky: noty, zvuková banka, návod, příklad hotové práce (hudebně si to samozřejmě udělejte podle svého vkusu).Obor skladba


Kompoziční techniky hudby 20. století – učební texty, rozpracováno (M. Janošík)

Absolventské otázky pro KOM – otázky se stručnou osnovou a výpisky


Akustika a digitalizace zvuku – učební texty (M. Janošík)

Digitální kontrapunktik – program pro tvorbu cantu firmu a 3hlasého vokálního kontrapunktu 1:1 (vlastní výtvor – 2009)


Skripta harmonie (p. prof. F. Mixa)


Užitečné věci


MuseScorevýborný notografický software zdarma (freeware)! Český překlad (osobně jsem provedl jeho kompletní korekturu) doporučuji aktualizovat přímo v programu – Úpravy / Nastavení... / Obecné / Aktualizovat překlady (Čeština => Aktualizovat)

Základy notografie – pravidla správného notového zápisu

Čistý notový papír (A4, 12 notových osnov, PDF)


Sbírka nejčastěji zhudebňovaných latinských textů s českým překladem

Text latinského ordinaria s vyznačenými přízvuky


Skripta základů hudební teorie (z Konzervatoře JJ)

Skripta teorie jazzu

Dějiny hudby v kostce – VELMI stručný přehled DH

Hudební teorie (odkaz na odborné www stránky)

Stránky o akustice (seminární práce)

Hudební slovník – překlady odborných hudebních termínů do dalších jazyků (I, A, N, F, R)


Kontakt


Jarní idylka

Lyrické zamyšlení skladatele nad krásami jarní přírody...


E-mail: michal.janosik@volny.cz