Na začátek

Přípravný kurz HTE


Níže uvedené testy slouží k procvičování učiva hudební teorie. Otázky se ukazují v nahodilém pořadí, po dokončení testu se ukáže vyhodnocení včetně správných odpovědí. Test je možné vypracovat i vícekrát.


Stupnice

Test 1 – předznamenání durových stupnic

Test 2 – předznamenání mollových stupnic

Test 3 – poznávání druhů stupnic (obtížnost 1)

Test 4 – poznávání druhů stupnic (obtížnost 2)


Intervaly

Test 1 – odvozování čistých intervalů

Test 2 – odvozování velkých intervalů

Test 3 – odvozování všech druhů intervalů (od bílých kláves)

Test 4 – poznávání intervalů (obtížnost 1)

Test 5 – poznávání intervalů (obtížnost 2)


Akordy

Test 1 – poznávání kvintakordů (obtížnost 1)


Rytmus a metrum

Test 1 – sčítání rytmických délek (obtížnost 1)

Test 2 – sčítání rytmických délek (obtížnost 2)

Test 3 – počítání délky taktů (obtížnost 1)

Test 4 – počítání délky taktů (obtížnost 2)


Tempová označení (revize M. Janošík)

Dynamická znaménka (stručný přehled – neznámý autor)1. ročník HTE


Prográmky k procvičování hudební teorie

Níže uvádím odkazy na online prográmky k procvičování intervalů, akordů, stupnic a dalších věcí. Programy jsem osobně vyrobil v Javascriptu, pokud by vám nešly spustit, je možné, že je na vašem zařízení Javascript blokován prohlížečem nebo antivirem. V tom případě bude nutné ho povolit. Ve spodní části každého prográmku (úplně dole) najdete odkaz pro spuštění hodnoceného testu, kde si můžete své dovednosti vyzkoušet.


Oktávové polohy – procvičování názvů tónů, klíčů a oktávových poloh

Intervaly – procvičování intervalů

Stupnice – procvičování různých druhů stupnic a modů

Doškálné septakordy – procvičování doškálných septakordů a jejich obratů

Akordové značky – procvičování akordových značekUčební materiály

Tempová označení (revize M. Janošík)

Dynamická znaménka (neznámý autor)

Akordové značky (Mgr. František Mixa, stejný text je obsažen v novém vydání ABC hudební nauky L. Zenkla)

Harmonie – učební materiály a pracovní sešit pro 1. ročník (Michal Janošík)2. ročník HTE


2019/2020 – neklasifikovaní studenti přejděte prosím na webové stránky z minulého školního roku.


3. ročník HTE


2019/2020 – neklasifikovaní studenti přejděte prosím na webové stránky z minulého školního roku.


4. ročník HTE


2019/2020 – webové stránky z minulého školního roku.Hodnocení výkonu u maturitní zkoušky – doporučuji přečíst :-)


Maturity


Seznam maturitních otázek

Osnova maturitních otázek

Všechny notové příklady k maturitě (bez poznámek, jen čisté noty)


Notové příklady s rozbory a poznámkami: 1 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Výpisky k maturitním otázkám: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nebo všechny v ZIPu. Jedná se o výpisky od studentů. Faktické chyby jsem sice opravil, ale kvalita zpracování je kolísavá, některé výpisky jsou perfektní, jiné by potřebovaly přepsat nebo aktualizovat.


Učební materiály do harmonie, hudebních forem a kontrapunktu – rozpracováno (text je [skoro] kompletní, postupně doplním notové příklady).5. ročník PTH


2019/2020 – webové stránky z minulého školního roku.


Termíny konzultací pro studenty KFV: 25.9., 23.10., 20.11., 18.12. a 22.1 ve 13:40 hod. na č. 237.


Stáhněte si a nainstalujte tento program:

MuseScore – zelené tlačítko „Volné stažení”


Úkoly jsem již převedl do Google Clasroomu, kde je možno se zapsat přes odkaz 4cx6p3g. Pro zápis do kurzu je nutno mít zaregistrovaný účet na Googlu nebo Gmailu.2. pololetí
Termíny konzultací pro studenty KFV: 5.2., 5.3., 30.4., 28.5. a 11.6. ve 13:40 hod. na č. 237.


Obor skladba


Kompoziční techniky hudby 20. století – učební texty, rozpracováno (M. Janošík)

Absolventské otázky pro KOM – otázky se stručnou osnovou a výpisky


Akustika a digitalizace zvuku – učební texty (M. Janošík)

Pomocník neschopného dodekafonického skladatele – program pro tvorbu dodekafonických řad a jejich variací (vlastní výtvor – 2004)

Digitální kontrapunktik – program pro tvorbu cantu firmu a 3hlasého vokálního kontrapunktu 1:1 (vlastní výtvor – 2009)


Skripta harmonie (Mgr. František Mixa)


Užitečné věci a odkazy


MuseScorevýborný notografický software zdarma (freeware)! Český překlad (osobně jsem provedl jeho kompletní korekturu) doporučuji aktualizovat přímo v programu – Úpravy / Nastavení... / Obecné / Aktualizovat překlady (Čeština => Aktualizovat)

Čistý notový papír (A4, 12 notových osnov, PDF)

Základy notografie – pravidla správného notového zápisu


Prográmky k procvičování hudební teorie

Níže uvádím odkazy na online prográmky k procvičování intervalů, akordů, stupnic a dalších věcí. Programy jsem osobně vyrobil v Javascriptu, pokud by vám nešly spustit, je možné, že je na vašem zařízení Javascript blokován prohlížečem nebo antivirem. V tom případě bude nutné ho povolit. Ve spodní části každého prográmku (úplně dole) najdete odkaz pro spuštění hodnoceného testu, kde si můžete své dovednosti vyzkoušet.


Oktávové polohy – procvičování názvů tónů, klíčů a oktávových poloh

Intervaly – procvičování intervalů

Stupnice – procvičování různých druhů stupnic a modů

Doškálné septakordy – procvičování doškálných septakordů a jejich obratů

Akordové značky – procvičování akordových značek


Sbírka nejčastěji zhudebňovaných latinských textů s českým překladem

Text latinského ordinaria s vyznačenými přízvuky


Skripta základů hudební teorie (Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka)

Skripta teorie jazzu (Mgr. František Mixa)

Dějiny hudby v kostce – VELMI stručný přehled DH

Hudební teorie (odkaz na odborné www stránky)

Stránky o akustice (seminární práce)

Hudební slovník – překlady odborných hudebních termínů do dalších jazyků (I, A, N, F, R)


e-kritik – automatický generátor kvalitních hudebních kritik

Automatický generátor urážek


Kontakt


Jarní idylka

Lyrické zamyšlení skladatele nad krásami jarní přírody...


E-mail: michal.janosik@volny.cz